رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۱

قبل از ورود به شرایط رفع تعهد ارزی بهتر است کمی راجع به رفع تعهد ارزی اطلاعاتی  کسب کنیم تا راحت تر آن را درک کنیم. با توجه با آغاز تحریم های بین المللی در سال های اخیر ، دولت برای برطرف کردن این مشکل یک سری راهکار  اندیشیده است مثل صادرات بدون دریافت مالیات […]